2012

IV. ročník - 9. 6. 2012

Celkem 197 účastníků,
z toho 54 osob na 7 km, 92 osob na 20 km, 25 osob na 30 km a 26 osob na 40 km.

Zpět na stránku věnovanou VŠEM ROČNÍKŮM