2014

VI. ročník - 14. 6. 2014

Celkem 103 účastníků,
z toho 20 osob na 7 km, 41 osob na 20 km, 19 osob na 30 km a 23 osob na 40 km.

Zpět na stránku věnovanou VŠEM ROČNÍKŮM