2015

VII. ročník - 13. 6 2015

Celkem 193 účastníků,
z toho 63 osob na 7 km, 50 osob na 20 km, 46 osob na 30 km a 34 osob na 40 km.

Zpět na stránku věnovanou VŠEM ROČNÍKŮM