2016

VIII. ročník - 11. 6. 2016

Celkem 226 účastníků,
z toho 86 osob na 7 km, 76 osob na 20 km, 23 osob na 30 km a 41 osob na 40 km.

Zpět na stránku věnovanou VŠEM ROČNÍKŮM