2017

IX. ročník - 10. 6. 2017

Celkem 158 účastníků,
z toho 144 chodců (51 osob na 7 km, 39 osob na 20 km, 7 osob na 30 km,
20 osob na 40 km a 27 osob na 50 km) a 14 běžců (2 osoby na 30 km,
3 osoby na 40 km a 9 osob na 50 km).

Zpět na stránku věnovanou VŠEM ROČNÍKŮM