2019

XI. ročník - 8. 6. 2019

Celkem 391 účastníků
z toho 376 chodců (124 osob na 7 km, 149 osob na 20 km, 51 osob na 30 km, 
5 osob na 40 km a 47 osob na 50 km) a 15 běžců (3 osoby na 20 km, 5 osob na 30 km, 
1 osoba na 40 km a 6 osob na 50 km).

Zpět na stránku věnovanou VŠEM ROČNÍKŮM