Karlíkova "sedmička"

RYCHLEBSKÁ 7-20-30-40-50

Naučná stezka "Karla Ditterse z Dittersdorfu" (7 km)

Drazí přátelé, jmenuji se Karlík a provedu vás naučnou stezkou v okolí města Javorníku. A proč já? Protože jsem právě v Javorníku strávil dlouhých 29 let (viz níže) a měl jsem toto krásné město i jeho okolí rád. A aby to naše putování bylo zajímavé, budou vás cestou čekat zajímavé úkoly a já vám k nim budu vyprávět příběhy z tohoto krásného kraje. Dozvíte se třeba, jak to bylo se sedlákem Ryškou na Čertových kazatelnách, ochutnáte svěží pramen u svatého Antoníčka, budete mít možnost vysvobodit zakletou dívku z Rychlebské zříceniny anebo si zatančit v Tančírně v Račím údolí. Máte chuť to všechno zkusit? Pak neváhejte a vítejte u nás! Stezka má celkem 6 zastavení - Javorník (informační panel najdete na náměstí v Javorníku, kudy naše trasa nevede - určitě se u ní zastavte cestou domů :o), Kaple sv. Antonína, Čertovy kazatelny, Rychleby, Tančírna a Račí údolí. Na cestu dostanete něco na zub a pokud si s sebou vezmete špekáčky, můžete si je na rychlebské zřícenině dozlatova upéct :o) Voda pramene, který vytéká u Kaple sv. Antoníčka je pitná.

Průvodce stezkou Karlík neboli Karl Ditters von Dittersdorf se narodil 2. listopadu 1739 v sousedním Rakousku (Vídeň). Během svého 60 let dlouhého života se stal významným hudebním skladatelem a hudebníkem, který polovinu života prožil u nás - ve Slezsku. Karlík se narodil v rodině zámožného dvorního divadelního krejčího a základní i hudební vzdělání mu poskytl jeho otec. Vše ostatní se naučil od prince Josefa Friedricha von Hilderburghausen, kterému Karlík od 12 let sloužil jako páže. U něj se také naučil několik světových jazyků a stal se obdivovaným houslistou. Ve svých 22 letech se Karlík stal členem dvorního orchestru, který později vedl jako kapelník. Po zániku tohoto orchestru se Karlík seznámil s knížetem a vratislavským biskupem Filipem Gotthardem Schaff gotschem a vstoupil do jeho služeb. Postupně se stal hejtmanem Jeseníku a Zlatých Hor. Ve městě Javorník žil celých 29 let - zprvu bydlel na zámku Jánský Vrch, později si nechal postavit vlastní dům. Po biskupově smrti v roce 1785 však Javorník v nouzi opustil a přijal pozvání hraběte Ignáce Stillfrieda na zámek Červená Lhota, kde strávil zbytek svého života. Zemřel 24. října 1799. Za svůj život složil 50 oper a 200 symfonií. Na Karlíkovu počest se v Javorníku každoročně pořádá mezinárodní hudební festival nesoucí jeho jméno (Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu).

Zpět na stránku věnovanou trasám