11.6.2022

RYCHLEBSKÁ 7-20-30-40-50


S ohledem na stávající situaci v ČR upozorňujeme na změny, které se letošního ročníku dotknou:

Odbavení/registrace účastníků - abychom všichni měli dostatečný osobní prostor, budou pro vás nachystány venkovní stany za budovou Střelnice. Odbavení účastníků tak bude probíhat nejen ve vnitřních prostorách, ale nově také venku - sledujte označení vámi vybrané trasy pro snadnější orientaci

Předem registrovaní účastníci pořadatelům pouze nahlásí své registrační číslo, které jim bylo zasláno na e-mail, při platbě startovného. Následně obdrží nové traťové číslo pro daný den i všechny materiály, které pro ně již budou přichystány

Registrace běžců bude jako obvykle probíhat od 8:00 do 8:30 hodin, start proběhne hromadně v 9:00 hodin. Připraveny pro vás budou mňamózní občerstvovačky, na které si - prosíme - vezměte vlastní nádobku na pití. Budeme tak společně šetřit matičku Zemi od dalších odpadků ❤️

Pro účast na akci musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek daných vládou, a to absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, absolvování POC testu v posledních 72 hodinách, mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19 (ne starší jak 180 dní) anebo mít alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny (přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout víc, než 90 dnů a od druhé dávky více než 9 měsíců). U jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní (ale ne více, než 9 měsíců). Výše uvedené je možné doložit čestným prohlášením, jehož vzor naleznete níže. Veškeré informace tohoto typu naleznete na Covid Portálu Ministerstva vnitra ČR, ze kterého čerpáme. Na odbavení je nutné mít ochranu dle platných nařízení a dobrou náladu :o) 

Občerstvení - letos pro vás na Borůvkové hoře nebude zajištěno občerstvení tak, jak bylo doposud zvykem. Namísto něj vám nabídneme pivo v plechovce nebo nealkoholický nápoj v lahvi a věříme, že to pochopíte. Další občerstvení bude možné zakoupit v kiosku u rozhledny, ale je nutné počítat s frontou při větším počtu lidí na stanovišti

Těžba dřeva - upozorňujeme také, že v lesích stále probíhá těžba dřeva a nutné prořezávky. Je proto třeba počítat se zhoršeným terénem v některých místech a absencí některých turistických značek. Věnujte pozornost propozicím a našemu značení, ať se v cíli všichni v pořádku sejdeme


Parkoviště
pro účastníky bude i letos připraveno u firmy CRANP-KOVO s.r.o., což je zhruba 600 m od budovy Střelnice po silnici směrem na Travnou. Na parkoviště vás dovedou informační cedule, prosíme parkujte pouze na tomto vyhrazeném místě. Vyhneme se tak nepříjemnostem a oprávněným stížnostem místních obyvatel - DĚKUJEME :o)


Věříme, že zrovna vás o toto žádat nemusíme, přesto prosíme - v lese po sobě zanechávejte pouze otisky vašich stop, ne odpadky.  Děkujeme :o)Konání akce umožnili: