Informace

RYCHLEBSKÁ 7-20-30-40-50

Akce se koná za každého počasí a na vlastní odpovědnost každého účastníka. Proto prosíme volte trasu přiměřenou vašim schopnostem a vybavte se komunikačními prostředky pro případ ztráty orientace v terénu (!). Před samotným startem se důkladně seznamte s popisem tras a způsobem jejich značení, případně konzultujte jejich průběh s pořadateli v terénu.